header-voor-facebook-met-yogafoto-2

5-daagse yoga retreat in Zuid-Spanje

Omringd door natuur, comfort en stilte in een adembenemende, luxe villa in het zuiden van Spanje schakel je de buitenwereld makkelijk even uit. Je kunt tot rust komen en je weer opladen terwijl je je onderdompelt in yoga, meditatie en frisse lucht en je lichaam voedt met gezonde, vegetarische gerechten, bereid met liefde en lokale ingrediënten.

Dagen waarin je je terugtrekt uit je normale leven en tijd neemt voor bezinning en zelfonderzoek. Een week waarin niets hoeft en alles mag. Je hoeft niet te praten, grappig te zijn, je te bewijzen of aan ‘jezelf te werken’. Je hoeft alleen maar jezelf te zijn. Het yogaprogramma en een puur dieet samen met de locatie, die rust, ruimte en luxe ademt, nodigen uit te voelen hoe het werkelijk met je is en helderheid te krijgen over wat je verlangt in deze tijd van je leven. Afstand van de ruis van alledag en lichaam en geest in harmonie brengen. Balans tussen intense spirituele beoefening van yoga, meditatie en zelfcoaching en tijd voor luieren, mijmeren in de zenpatio, een duik in het zwembad of jacuzzi, wandelen en verkennen.

Yoga-dieet
Dagelijks worden ontbijt, lunch en diner vers bereid in de villa. Al onze maaltijden zijn geïnspireerd door de yogische en ayurvedische keuken. Dat betekent een puur dieet zonder vlees en vis en rekening houdend met wat het seizoen aangeeft.

Standaard dag
07:30 – 09:00 Ochtend yoga + ademsessie
09.15 – 10.15 Ontbijt
11.30 – 13.00 Yoga
13.30 – 14.30 Lunch
14:30 – 18:00 Vrije middag
18.00 – 19.30 Diner
20.00 – 21.00 Avond meditatie

Organisatie: Wendy en Marc
Marc en Wendy organiseren deze retreat. De rijkdom van de yoga lifestyle en -gewoontes laten zij in hun leven samenvloeien met een down to earth genieten van alles wat het leven te bieden heeft. Dat leidt tot leven met hart en ziel waar ruimte is voor vallen en opstaan en vooral voor een hoop liefde en wonderen. A merge of earth and heaven :-).

Hun doel is om het integreren van de tools en wijsheden uit oude oosterse tradities samen met nieuwe inzichten uit het westen over te brengen op anderen, zoals in deze retreat. Met yoga, meditatie, zelfcoaching-technieken en gezonde voeding een support, inspirator en motivator zijn om een ontspannen, energiek en gelukkig leven te leiden.

Als Kundalini yoga trainer en yoga coach wil Wendy de yoga-technieken graag doorgeven om ook anderen de kracht ervan te laten ervaren en tot een vergroot zelfinzicht te komen. Daarnaast is ze actief om deze technieken in het bedrijfsleven te brengen.

Marc is duurzaam ondernemer. Het beoefenen van yoga, het koken met een ayurvedische inslag en het integreren van andere yogische gewoontes helpt hem om ook als ondernemer balans te behouden tussen rust en inspanning om zo fit en effectief te blijven.

Locatie, data en prijs

Datum: 28 oktober t/m 1 november (5 dagen)
Locatie: Benhavis (in de bergen boven Marbella)
Prijs: 900 euro p.p. vòòr 1 september, daarna 975 euro. Inclusief het hele programma + eten en accommodatie. Exclusief vlucht (van naar schatting 75 euro) en transport.
Aantal plekken: 10 tot 12 deelnemers

Leven met hart en ziel: yoga, gezond dieet, luxe, comfort, meditatie en stilte

 

5-daagse yoga retreat in Zuid-Spanje

Omringd door natuur, comfort en stilte in een adembenemende, luxe villa in het zuiden van Spanje schakel je de buitenwereld makkelijk even uit. Je kunt tot rust komen en je weer opladen terwijl je je onderdompelt in yoga, meditatie en frisse lucht en je lichaam voedt met gezonde, vegetarische gerechten, bereid met liefde en lokale ingrediënten.

Dagen waarin je je terugtrekt uit je normale leven en tijd neemt voor bezinning en zelfonderzoek. Een week waarin niets hoeft en alles mag. Je hoeft niet te praten, grappig te zijn, je te bewijzen of aan ‘jezelf te werken’. Je hoeft alleen maar jezelf te zijn. Het yogaprogramma en een puur dieet samen met de locatie, die rust, ruimte en luxe ademt, nodigen uit te voelen hoe het werkelijk met je is en helderheid te krijgen over wat je verlangt in deze tijd van je leven. Afstand van de ruis van alledag en lichaam en geest in harmonie brengen. Balans tussen intense spirituele beoefening van yoga, meditatie en zelfcoaching en tijd voor luieren, mijmeren in de zenpatio, een duik in het zwembad of jacuzzi, wandelen en verkennen.

Yoga-dieet
Dagelijks worden ontbijt, lunch en diner vers bereid in de villa. Al onze maaltijden zijn geïnspireerd door de yogische en ayurvedische keuken. Dat betekent een puur dieet zonder vlees en vis en rekening houdend met wat het seizoen aangeeft.

Standaard dag
07:30 – 09:00 Ochtend yoga + ademsessie
09.15 – 10.15 Ontbijt
11.30 – 13.00 Yoga
13.30 – 14.30 Lunch
14:30 – 18:00 Vrije middag
18.00 – 19.30 Diner
20.00 – 21.00 Avond meditatie

Organisatie: Wendy en Marc
Marc en Wendy organiseren deze retreat. De rijkdom van de yoga lifestyle en -gewoontes laten zij in hun leven samenvloeien met een down to earth genieten van alles wat het leven te bieden heeft. Dat leidt tot leven met hart en ziel waar ruimte is voor vallen en opstaan en vooral voor een hoop liefde en wonderen. A merge of earth and heaven :-).

Hun doel is om het integreren van de tools en wijsheden uit oude oosterse tradities samen met nieuwe inzichten uit het westen over te brengen op anderen, zoals in deze retreat. Met yoga, meditatie, zelfcoaching-technieken en gezonde voeding een support, inspirator en motivator zijn om een ontspannen, energiek en gelukkig leven te leiden.

Als Kundalini yoga trainer en yoga coach wil Wendy de yoga-technieken graag doorgeven om ook anderen de kracht ervan te laten ervaren en tot een vergroot zelfinzicht te komen. Daarnaast is ze actief om deze technieken in het bedrijfsleven te brengen.

Marc is duurzaam ondernemer. Het beoefenen van yoga, het koken met een ayurvedische inslag en het integreren van andere yogische gewoontes helpt hem om ook als ondernemer balans te behouden tussen rust en inspanning om zo fit en effectief te blijven.

Locatie, data en prijs

Datum: 28 oktober t/m 1 november (5 dagen)
Locatie: Benhavis (in de bergen boven Marbella)
Prijs: 900 euro p.p. vòòr 1 september, daarna 975 euro. Inclusief het hele programma + eten en accommodatie. Exclusief vlucht (van naar schatting 75 euro) en transport.
Aantal plekken: 10 tot 12 deelnemers
 • Inschrijven kan door een mail te sturen naar Wendy: info@companyoga.nl

 

 • Wanneer de retreat door RIVM-maatregelen niet door kan gaan, loop je geen risico: je ontvangt dan het betaalde bedrag voor de retreat volledig terug.

 

De villa
De riante, luxe villa is in authentieke, Andalusische stijl, gelegen op een plek volop rust en privacy, voorzien van alle comfort en met een adembenemend uitzicht over de bergen en zee. Het geheel straalt warmte en schoonheid uit, verborgen in het Zuid-Spaanse heuvellandschap en toch dichtbij de wereldberoemde plekken als Marbella, Puerto Banús en San Pedro. Het uitgestrekte terrein omvat verschillende lagen met buiten een zwembad suite en hot tub, meerdere terrassen en buitenplekjes. Op het lage gedeelte is een tuincirkel vol bloemen; magisch om daar de dag te beginnen met yoga en uitzicht op de vallei en de Middellandse Zee. In het midden is een centrale patio die Moorse tradities omarmt met zijn bogen, terracotta kleuren en muurschilderingen. Deze patio doet aan als zenruimte om de geest tot rust te laten komen.

De royale slaapkamers zijn in Mediterraanse stijl; allemaal met matrassen van 5 sterren hotelkwaliteit. De villa is verder voorzien van een woonkamer, volledig ingerichte keuken, jacuzzi, fitnessruimte en binnen- en buiten eetplekken.

Covid proof maatregelen
Maatregelen zijn getroffen om de villa volledig covid proof te maken. Zoals elektrostatische zilveren nano-sprays om alle ziektekiemen te doden. Hydrogelstations bij de ingangen en rond de villa is Touch Safe toegepast op deurklinken, lichtschakelaars op stoelen. Linnen- en handdoeken worden op 90 graden gewassen. Er is een aankomstpakket met N95 herbruikbare en sergische maskers voor bezoekers en reinigingsgel.

Het maakt niet uit welke achtergrond je hebt, welke religie, opvoeding of leeftijd. Ook niet of je ervaring hebt met yoga of spiritualiteit. Je bent welkom om met ons mee te gaan. Wij zullen zorg dragen voor persoonlijke aandacht en een basis van veiligheid en we streven een goede sfeer in de groep na.

ENGLISH —

5 Day yoga retreat in villa Candela en la colina

Surrounded by nature, comfort and silence in  this breathtaking, luxury villa in the south of Spain, you can easily switch off the outside world. You can unwind and recharge as you immerse yourself in yoga, meditation and fresh air and nourish your body with healthy vegetarian dishes prepared with love and local ingredients.

Days in which you withdraw from your normal life and take time for reflection and self-examination. A week where nothing is required and everything is allowed. You don’t have to talk, be funny, prove yourself or “work on yourself”. You just have to be yourself. The yoga program and a pure diet together with the location, which breathes peace, space and luxury, invite you to honestly feel how you are and to gain clarity about what you desire at this time of your life. Distance from everyday noise and harmonizing body and mind. Balance between intense spiritual practice of yoga, meditation and self-coaching and time for lounging, musing in the zen patio, a dip in the pool or jacuzzi, walking and exploring.

Yoga diet
Daily breakfast, lunch and dinner are freshly prepared in the villa. All our meals are inspired by the yogic and ayurvedic cuisine. That means a pure diet without meat and fish and taking into account what the season indicates.

Standard day
07:30 - 09:00 Sadhana / Morning yoga
09.15 - 10.15 Breakfast
11.30 - 13.00 Yoga
13.30 - 14.30 Lunch
14:30 - 18:00 Free afternoon
18.00 - 19.30 Dinner
20.00 - 21.00 Evening meditation

Organization: Wendy and Marc
This retreat is organized by Marc and Wendy from the Netherlands. They let the richness of the yoga lifestyle and habits merge in their lives with a down to earth enjoyment of everything life has to offer.
This leads to life with heart and soul where there's room for trial and error and especially for a lot of love and miracles. A merge of earth and heaven :-).Their goal is to integrate the tools and wisdom from 
old Eastern traditions along with new insights from the West to convey to others, as in this retreat. Be a support, inspirator and motivator to lead a relaxed, energetic and happy life with yoga, meditation, 
self-coaching techniques and healthy nutrition.

As a Kundalini yoga trainer and yoga coach, Wendy would like to pass on the yoga techniques to allow others to experience the power of it and to gain an increased self-insight. She is also active in bringing 
these techniques into business.

Marc is a sustainable entrepreneur. Practicing yoga, cooking with an Ayurvedic slant and integrating other yogic habits helps him to maintain a balance between rest and effort in order to stay fit and effective, even as an entrepreneur.

Date:           October 28 to November 1 (5 days)
Location:         Benhavis (in the mountains above Marbella)
Price:           975 euros. Including the whole program + food and accommodation. Excluding flight (estimated at 75 euros) and transport.
Number of places:     10 to 12 participants


You can register by sending an email to Wendy: info@companyoga.nl

If the retreat cannot take place due to RIVM measures, you do not run any risk: you will then receive the full amount paid for the retreat.

The Villa
The spacious, luxurious villa Candela en la colina is in authentic Andalusian style, located in a place with plenty of peace and privacy, equipped with every comfort and with a breathtaking view over the mountains and sea. 
The whole exudes warmth and beauty, hidden in the southern Spanish hilly landscape and yet close to world famous places such as Marbella, Puerto Banús and San Pedro. The extensive grounds comprise
several layers with an outside pool suite and hot tub, several terraces and outdoor areas. At the lower end is a garden circle full of flowers; magical to start the day there with yoga and views of the valley and
the Mediterranean. In the center is a patio that embraces Moorish traditions with its arches, terracotta colors and murals. This patio feels like a zen space to relax the mind.

The spacious bedrooms are in Mediterranean style; all with 5 star hotel quality mattresses. The villa also has a living room, fully equipped kitchen, jacuzzi, fitness room and indoor and outdoor dining areas.

Covid proof measures
Measures have been taken to make the villa fully covid proof. Such as electrostatic silver nano sprays to kill all germs. Hydrogel stations at the entrances and around the villa, Touch Safe has been applied to door handles, light switches on seats. Linen and towels are washed at 90 degrees. There is an arrival pack of N95 reusable and sergic visitor masks and cleansing gel.

It doesn't matter what background you have, what religion, education or age. Not even whether you have experience with yoga or spirituality. You are welcome to join us. We will ensure personal attention and a basis of safety and we strive for a good atmosphere in the group.